Про надання доступу до матеріалів сайту https://sportsrodovid.com/

Ця Угода про надання доступу до матеріалів сайту є зобов’язуючою угодою між онлайн журналом “Спортивний родовід” та Користувачем.

Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України Угода є публічною офертою, тобто пропозицією укласти договір про надання онлайн журналом “Спортивний родовід” послуг доступу до контенту, розміщеному на Сайті, на адресу необмеженого кола осіб на платній основі. У разі прийняття викладених нижче умов фізична особа (Користувач), яке виробляє акцепт цієї оферти, здійснює оплату послуг “Спортивний родовід” (далі – Виконавець) за допомогою сайту https://sportsrodovid.com/ (далі – Сайт) в відповідно до умов цієї публічної оферти.

Визначення

Сайт https://sportsrodovid.com/
Виконавець онлайн журнал “Спортивний родовід”
Угода ця угода про надання доступу до матеріалів Сайту
Користувач фізична особа, зареєстрована на Сайті, яка досягла віку, допустимого відповідно до законодавства України для акцепту цієї Угоди, що володіє відповідними повноваженнями і є однією зі сторін Угоди
Підписка повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписка.

1. Предмет згоди

1.1. На умовах Угоди Виконавець надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду Користувачами матеріалів, розміщених на Сайті.
1.2. Послуги, зазначені в пункті 1.1 Угоди, включають такі види Підписка:
1.2.1. «Підписка на рік», яка діє 365 днів з моменту надходження Виконавцю оплати, здійсненої Користувачем на умовах Угоди;
1.2.2. «Підписка на місяць», яка діє 30/31 днів з моменту надходження Виконавцю оплати, здійсненої Користувачем на умовах Угоди.
При цьому сторони цієї Угоди підтверджують і погоджуються, що Послуги вважаються наданими в повному обсязі в момент їх оплати Користувачем.
1.3. На умовах Угоди Виконавець надає Користувачам на платній основі доступ до інформації на сторінці Журнал, що надається на сайті Виконавцем.
1.4. Надходження Виконавцю оплати, здійсненої Користувачем на умовах Угоди, є прийняттям (акцептом) Угоди (оферти), що означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов Угоди.

2. Порядок і умови Підписки

2.1. Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:
2.1.1. Зареєструватися на Сайті шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми (email, пароль), прийняти умови Угоди, або виконати вхід за допомогою вже наявного логіна і пароля на Сайті, ввівши їх у вікні авторизації) на сторінці Мій аккаунт;
2.1.2. Уважно ознайомитися з умовами Угоди та прийняти його;
2.1.3. Вибрати тариф відповідно до пункту 3.1 Угоди і спосіб оплати згідно з пунктом 2.3 Угоди; ввести необхідні для оплати дані (платіжна форма вкаже необхідні поля для заповнення), якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.
2.1.3.1. Користувач здійснює перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок виконавця на підставі виставленого рахунку. Факт оплати послуг виконавцю користувачем підтверджує повну згоду користувача з умовами Угоди;
2.1.4. При успішно проведеній оплаті перейти до перегляду матеріалів, розміщених на Сайті;
2.1.5. Відмова від послуг після оплати неможлива;
2.1.6. Після закінення терміну дії Підписки (пункти 1.2 Угоди), доступ до платного контенту на сайті буде знову недоступний;
2.1.7. Для відновлення доступу до платного контенту на сайті, Користувач повинен знову обрати термін Підписки Плани підписки та здійснити оплату, після чого платний контент знову буде доступний;
2.1.8. У разі недостатності коштів на рахунку Користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається;
2.1.9. У разі неможливості проведення платежу Підписка у зв’язку з проблемами на стороні платіжної системи WayForPay або у зв’язку з проблемами з боку https://sportsrodovid.com/ просимо надіслати нам про це повідомлення на сторінці Контакти;
2.2. У своєму Особистому кабінеті за адресою Мій аккаунт Користувачеві доступні:
— інформація про терміни дії Передплати;
— інформація про членство на сайті.
2.3. Оплата послуг виконавцю проводиться Користувачем на сторінці платіжної системи, платіжними картами Visa та MasterCard, за допомогою сервісів WayForPay.
2.4. Матеріали, доступ до яких надається Користувачам на платній основі, визначаються Виконавцем самостійно.
2.5. Виконавець має право в будь-який час після опублікування Угоди в односторонньому порядку замінити способи оплати Підписка. Зазначені зміни публікуються на Сайті за адресою Договір оферти
Всі ризики і несприятливі наслідки, пов’язані з оплатою послуг виконавця за допомогою інших платіжних систем, за винятком зазначених в Угоді, несе Користувач.
2.6. Користувачі зобов’язуються використовувати матеріали, розміщені на Сайті, виключно в особистих некомерційних цілях шляхом їх перегляду за допомогою Сайту, без їх збереження в пам’ять електронного пристрою, що використовується Користувачем для перегляду матеріалів, розміщених на Сайті (без збереження та/або скачування).

3. Вартість послуг

3.1. Послуги Виконавця за надання Підписки оплачуються за тарифами, вказаними на сторінці Плани підписки.
3.2. Всі тарифи на послуги вказані з урахуванням ПДВ
3.3. Всі тарифи на послуги вказані у валютах USD($) та UAH(грн, для України) за замовчуванням
3.4. Всі тарифи на послуги зазначені за замовчуванням у валюті UAH(грн) та конвертуються у USD($) за курсом ПриватБанку
3.5. Визначення країни місцезнаходження Користувача, для відображення певних тарифу та валюти, визначаеться по GeoIP
3.6. На Сайті діють різні тарифи на Підписки для України та інших країн світу.
3.7. Оплата здійснюється за тарифами Виконавця, чинним на момент оплати.
3.8. Виконавець має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати розмір тарифів і/або лінійку тарифів (склад і зміст тарифів) шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на Сайті.

Тарифи на доступ до Контенту Виконавця
Підписка на рік
1. 500(грн/UAH) для України
2. 1000(грн/UAH) поділена на курс ПриватБанку для інших країн світу
Підписка на місяць
1. 50(грн/UAH) для України
2. 100(грн/UAH) поділена на курс ПриватБанку для інших країн світу

4. Відповідальність

4.1. Користувач несе повну відповідальність за достовірність інформації, інформації і даних, вказаних ним при оплаті їм послуг виконавця.
Користувач не має права вказувати при реєстрації будь-які персональні дані третіх осіб, включаючи контактні дані (електронна пошта, номер картки при оплаті Підписки).
У разі пред’явлення до виконавця претензій з боку третіх осіб у зв’язку з використанням персональних даних, суб’єктами яких вони є, і наданих виконавцю Користувачем, Користувач зобов’язується самостійно і за свій рахунок врегулювати всі такі претензії і судові позови або відшкодувати виконавцю понесені у зв’язку з цим витрати .
У разі виявлення виконавцем факту повідомлення Користувачем недостовірних інформації або персональних даних виконавець має право видалити акаунт, реєстрацію Користувача та (або) призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів Сайту в будь-який час, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією.
4.2.Виконавець не несе відповідальності за порушення умов Угоди, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, збої в енергетичних або телекомунікаційних мережах (в тому числі порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання і т. п.), страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання виконавцем умов Угоди і непідконтрольні виконавцю.
4.3. Виконавець також не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Угодою, а також не компенсує збитки, що виникли в тому числі, але не обмежуючись, в результаті:
4.3.1. Протиправних дій користувачів;
4.3.2. Неправомірних дій третіх осіб, спрямованих на порушення інформаційної безпеки або нормального функціонування Сайту, включаючи DDOS-атаки на сайт;
4.3.3. Збоїв в роботі Сайту, викликаних помилками в коді, комп’ютерними вірусами та іншими сторонніми фрагментами коду в програмному забезпеченні Сайту, в тому числі пов’язаних з діями третіх осіб;
4.3.4. Відсутність (неможливості встановлення, припинення та ін.) Або недостатньої швидкості інтернет-з’єднань між сервером Користувача і сервером Сайту;
4.3.5. Проведення державними і муніципальними органами, а також організаціями заходів, в тому числі в рамках оперативно-розшукової діяльності;
4.3.6. Встановлення державного регулювання (або регулювання іншими організаціями) господарської діяльності комерційних організацій в глобальній мережі Інтернет та / або встановлення зазначеними суб’єктами разових обмежень, що ускладнюють або роблять неможливим виконання Угоди або його частини;
4.3.7. Інших випадків, пов’язаних з діями / бездіяльністю третіх осіб, спрямованими на погіршення загальної ситуації з використанням глобальної мережі Інтернет та / або комп’ютерного обладнання, що існувала на момент укладення Угоди;
4.3.8. Виконання виконавцем профілактичних робіт на Сайті (дата і час проведення профілактичних робіт встановлюються виконавцем самостійно, без попереднього повідомлення Користувача).
4.4. Всі суперечки, що випливають з правовідносин щодо Угоди, вирішуються шляхом переговорів. Всі претензії за неналежним надання виконавцем послуг Користувач має право направити через форму зворотного зв’язку.
4.5. У разі порушення Користувачем цієї Угоди виконавець має право припиняти, обмежувати або припиняти надання послуг, а також доступ такого Користувача до всіх або до будь-якого з розділів Сайту в односторонньому порядку, а також блокувати можливість використання Сайту (блокувати авторизацію і / або IP-адреси) для користувача в будь-який час, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією (в тому числі розірвати Угоду повністю, видаливши Облікову запис користувача з Сайту). При цьому при блокуванні Користувача і / або видалення облікового запису Користувача – невикористаний залишок грошових коштів за період, що залишився Підписка; не повертається Користувачеві.

5. Заключні положення

5.1. Інформація про персональні дані користувачів обробляється виконавцем з дотриманням вимог чинного українського законодавства про персональні дані, відповідно до Політики щодо обробки персональних даних користувачів послуг.
Виконавець при обробці персональних даних приймає необхідні правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних.
Персональні дані Користувача будуть використані тільки з метою зберігання, накопичення, систематизації, уточнення і обробки в рамках виконання цієї Угоди, і не можуть передаватися третім особам з іншими цілями.
Приймаючи умови Угоди, Користувач підтверджує свою згоду на обробку наданих їм при реєстрації на Сайті, а також при оплаті послуг виконавцю своїх персональних даних, а саме: збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних виконавцем . Така згода надається на весь термін дії Угоди, а також на 5 років після закінчення дії Угоди. Обробка персональних даних користувачів здійснюється з метою виконання Угоди.
5.2. Вибрані Користувачем email і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої email і пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження.
5.3. Будь-які дії, вчинені під логіном і паролем Користувача, вважаються досконалими відповідним Користувачем.
5.4. Угода повністю або в частині може бути змінено виконавцем в будь-який час в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення користувачів і без оголошення причин.
5.5. Користувачі самостійно відстежують зміну умов Угоди і несуть відповідальність за дотримання його умов.
5.6. Виконавець залишає за собою право в будь-який час видаляти з Сайту будь-який матеріал або частина матеріалу, розміщені на Сайті, без повідомлення Користувача.
5.7. Відносно користувачів, які не дотримуються умови цієї Угоди та/або користувальницької угоди, розміщеного на сторінці Політика конфіденційності, виконавець залишає за собою безумовне право призупинення доступу до Сайту на певний термін або повністю. Попередні повідомлення про порушення Угоди Користувачам не направляються.
5.9. Угода діє безстроково. Будь-яка зі сторін Угоди має право розірвати Договір, направивши іншій Стороні письмове повідомлення.
5.11. Виконавець має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цієї Угоди.
Зміни умов цієї Угоди набирають чинності з моменту опублікування на Сайті таких змін.
5.10. Реквізити виконавця: АТ «Укрексімбанк» 5167 8344 6652 3149 Лях-Породько Олексій Олексійович